Bếp âu, bếp âu 2 họng, bếp âu 4 họng, bếp âu 6 họng, bếp âu 8 họng

Bếp âu là một dạng bếp gas công nghiệp chuyên dụng thường được dùng để đun nấu chế biến các món ăn âu trong các nhà hàng, khách sạn. Bếp âu có nhiều kích cỡ khác nhau: Bếp âu 2 họng, bếp âu 4 họng, bếp âu 6 họng, bếp âu 8 họng.

Bếp âu 2 họng Wailaan GHP-22
Bếp âu 2 họng Wailaan GHP-22
Bếp âu 4 họng Wailaan WPS-4
Bếp âu 4 họng Wailaan WPS-4
Bếp âu 4 họng Wailaan WPS-6
Bếp âu 6 họng Wailaan WPS-6
Bếp âu 2 họng Wailaan WGF-702
Bếp âu 2 họng Wailaan WGF-702
Bếp âu 4 họng có tủ dưới WTA-210
Bếp âu 4 họng có tủ dưới WTA-210
Bếp âu 6 họng WTA-610A
Bếp âu 6 họng WTA-610A
Bếp âu 3 họng Wailaan WTA-310
Bếp âu 3 họng Wailaan WTA-310
Bếp âu có tủ dưới B36V
Bếp âu có tủ dưới B36V
Bếp âu 4 họng có lò nướng
Bếp âu 4 họng có lò nướng

Tư vấn sử dụng và bảo dưỡng bếp âu