Bếp âu, bếp âu 2 họng, bếp âu 4 họng, bếp âu 6 họng, bếp âu 8 họng

Bếp âu là một dạng bếp gas công nghiệp chuyên dụng thường được dùng để đun nấu chế biến các món ăn âu trong các nhà hàng, khách sạn. Bếp âu có nhiều kích cỡ khác nhau: Bếp âu 2 họng, bếp âu 4 họng, bếp âu 6 họng, bếp âu 8 họng.

Tư vấn sử dụng và bảo dưỡng bếp âu